Podarjamo vam več knjižnice

Spoštovani uporabniki,

Obveščamo vas, da s 1. 1. 2024 začne veljati nov delovni čas krajevnih knjižnic. V veljavo je stopila sprememba Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, na podlagi katere tudi v mreži Knjižnice Pavla Golie Trebnje povečujemo obratovalni čas.

Dosedanje ure odprtosti bodo v vseh knjižnicah ostale enake, dodajamo še en dan odprtosti na vsaki enoti.

Krajevna knjižnica Mirna bo poleg torka in četrtka odprta še vsak petek, od 10.00 do 15.00. Krajevna knjižnica Šentrupert bo poleg ponedeljka in srede odprta še vsak petek, od 10.00 do 15.00. Krajevna knjižnica Mokronog bo poleg ponedeljka in četrtka odprta še vsak torek, od 10.00 do 15.00. Izposojevališče Veliki Gaber pa bo poleg srede, ko bo odprto že od 13.00 naprej, odprto še ob ponedeljkih, od 11.00 do 15.00. Obratovalni čas Osrednje knjižnice Trebnje ostaja nespremenjen.

Upamo in želimo si, da bodo spremembe pozitivno vplivale na obiskovanje naših enot.

Vabljeni k obisku.