Letna poročila

V letnih poročilih javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje so zajeti vsi pomembnejši poslovni dogodki leta, ključni vplivi na delovanje knjižnice, kazalniki poslovanja, ključne ugotovitve posameznbaga leta in opis dejavnosti, ki so se izvajale. V njih boste našli tudi vse zahtevane računovodske izkaze, izkaze poslovnega izida, bilance stanja in izkaze finančnega izida.

Letna poročila Knjižnice Pavla Golie Trebnje:

Letno poročilo 2023

Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2021

Letno poročilo 2020

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2017