Poti do knjige

Poti do knjige je strokovno posvetovanje, ki ga v Knjižnici Pavla Golie Trebnje organiziramo vsaki dve leti.

Lotevamo se različnih tem, ki so v tistem trenutku aktualne.

V preteklih letih smo se posvečali zanimivim vprašanjem, kot so družinska pismenost in vloga knjižnice pri spodbujanju družinskega branja, Vsi različni, vsi po isti poti smo naslovili posvetovanje, kjer smo se pogovarjali o različnih specifičnih skupinah uporabnikov, kot so slepi in slabovidni, gluhi, ostareli in vsi tisti, ki so kakorkoli prikrajšani za obisk knjižnice. Leta 2013 smo se trudili med knjižne police privabiti več mladih bralcev, saj je to tisto obdobje človeka, ko za branje in knjige pogosto zmanjkuje časa. O bralnih klubih in bralnih značkah za odrasle smo razpravljali leta 2015, o E – izzivih v knjižničarstvu 2017, o družinski pismenosti pa leta 2019.

Omenjena srečanja udeležencem ponudijo priložnost za izmenjavo mnenj, izkušenj in predstavitev primerov dobrih praks, ki jih posamezne knjižnice pri svojem delu že izvajajo.

Podobno srečanje načrtujemo tudi v jesenskem času letošnjega leta. Seveda se bomo z načinom izvedbe sproti prilagajali epidemiološkim razmeram v državi. Veseli bomo, če se bomo srečali.   

6. strokovno posvetovanje POTI DO KNJIGE (program):

(6. november 2019)

mag. Katarina Peterc: Brihtologi (Knjižnica Domžale)

Jolanda Železnik: Mali Savinjčani beremo (Medobčinska splošna Knjižnica Žalec)

Lidija Kozelj: Pravljični kovčki (Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica)

dr. Dragica Haramija: Pomen družinske pismenosti za otrokov celostni razvoj (Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru)

dr. Andreja Erdlen: Nevarno in veličastno branje (Mariborska knjižnica)

Jure Bohinec: Družinsko branje – bralni projekt v Mestni knjižnici Kranj (Mestna knjižnica Kranj)

Sandra Fišter: Družinska pismenost: znanje staršev predšolskih otrok in dejavnosti splošnih knjižnic na Dolenjskem (Osnovna šola Mokronog)

Jelka Kos in Lea Vavkan: Pomen predšolske bralne značke pri družinskem branju (Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem)

Lidija Smerkolj Turšič: Mlada družina v knjižnici (Knjižnica Domžale)

Mojca Bahun in Maja Ule: Bralec za vse življenje (Osnovna šola Trebnje)

Mag. Tilka Jamnik: Nekaj izkušenj iz prakse pri spodbujanju družinskega branja (Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS)

Maruša Pušnik: Družinska pravljica ob kamišibaju (Mestna knjižnica Grosuplje)

Pravljični zaključek z Liljano Klemenčič: Za vsako družino je miganje s knjigo fino! ali Vse poti vodijo v knjižnico (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj)

 


5. strokovno posvetovanje POTI DO KNJIGE:

(8. november 2017) (brošura)

Irena Bezlaj (Mestna knjižnica Ljubljana): Priporočeno gradivo: s spletne strani v vaš elektronski poštni predal

Saša Vidmar in Polonca Kavčič (Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica): E-viri – star/nov izziv za učenca, dijaka in knjižničarja

dr. Miha Kovač (UL FF): O človeških in digitalnih bralcih

Patricija Tratar (Knjižnica Pavla Golie Trebnje): Domoznanstvo in promocija knjižničnih e-virov: razmišljaj globalno, deluj lokalno

Gregor Škrlj (Osnovna šola Prule): Sodobni IKT izzivi v šolski knjižnici OŠ Prule

Nataša Franko (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto): Slovenske elektronske splošne serijske publikacije ter slovenski integrirni splošni viri v splošnih knjižnicah

Barbara Pregelj in Lovro Kalan (Založba Malinc): Slikanica Poredni Petit med bralno motivacijskimi strategijami in interaktivnim gradivom

dr. Polona Vilar (FF UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Digitalni domorodci želijo več od svoje splošne knjižnice

Nataša Kokošinek in Bojan Pogačar (Občinska knjižnica Jesenice): Danes v Železarju: Portal Jlib – digitalna domoznanska zbirka Občinske knjižnice Jesenice

 


4. strokovno posvetovanje POTI DO KNJIGE:

(4. november 2015) (brošura)

Samo Rugelj: Založniki in bralni seznami

Brina Zabukovnik Jerič (Knjižnica Velenje): Odprimo knjige

Elizabeta Vovko Ozimek; Simona Lužar in Simona Pavc (Knjižnica Pavla Golie Trebnje): Bralne urice v DSO; Bralna potepanja

Tatjana Pristolič (Mestna knjižnica Ljubljana): Mesto bere literature sveta

Jasna Mlakar (Mariborska knjižnica): Branje v Mariborski knjižnici

Urška Orešnik (Knjižnica Logatec): Knjige pomagajo ali bralni krožek na spletu

Tina Košir Mazi: Knjiga, o kateri se govori, je knjiga, ki živi

Breda Podbrežnik Vukmir, Mojca Kosirnik, Tina Arnež, Ivana Učakar (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik): Srečanja s knjigo

Zdenka Kopač (Knjižnica Domžale): Bralna srečanja v domovih upokojencev

Mateja Kus in Andreja Dvornik (Knjižnica Brežice): Jaz berem, ti bereš, on bere … mi beremo skupaj

Zdenka Žigon (Lavričeva knjižnica Ajdovščina): Srečanja ob kavici

Simona Glavan (Knjižnica Domžale): V sožitju s knjigo

 


3. strokovno posvetovanje POTI DO KNJIGE: Mladost med knjižnimi policami

(12. november 2013) (brošura)

Milena Mileva Blažić (Pedagoška fakulteta, UL): Sistemska didaktika književnost in književnost kot dogodek

Tilka Jamnik (IBBY): Spodbujanje mladostnikov k branju – mednarodne izkušnje

Tjaša Urankar (Javna agencija za knjigo): Nacionalne bralne kampanje za mlade

Petra Ovčar, Simona Saje (Knjižnica Pavla Golie Trebnje): Zgodba za na zid

Neža Miklič (Generalna policijska uprava): Knjiga – zgodba, strip, publikacija, obvestilo: pripomoček policista ali kriminalista pri delu z otroki, mladostniki in njihovimi starši

Petra Kovič (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto): Knjižne POPslastice: projekt spodbujanja bralne kulture mladih

Urška Orešnik (Knjižnica Logatec): Beremo na kvadrat – branje je tudi spoznanje

Simona Šinko (Mestna knjižnica Ljubljana): Misija: diplomska naloga

Tanja Repnik (Knjižnica Radlje ob Dravi): Vau, dobra knjiga!

 


2. strokovno posvetovanje POTI DO KNJIGE: Vsi različni, vsi po isti poti 

(30. november 2011) (brošura)

Gradiva s posvetovanja:

 

Dr. Martina Ozbič: Branje knjig: zgolj dekodiranje črk? Na kaj moramo biti pozorni, ko se srečujemo z osebami, ki potrebujejo posebne pristope dela (Pedagoška fakulteta Ljubljana, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko)

Romana Bizjak: Berite z nami (Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje)

Barbara Hanuš: Kako v šolsko knjižnico privabiti priseljence – otroke in njihove starše (Šolska knjižnica OŠ Livada Ljubljana)

Nina Schmidt: Spodbujanje branja pri slepih in slabovidnih (Zavod za slepo in slabovidno mladino)

Lilijana Pahor: Koraki do zaposlitve (Mestna knjižnica Ljubljana)

Petra Ovčar, Simona Lužar: Od zapora do knjižnice (Knjižnica Pavla Golie Trebnje)

Božena Kolman Finžgar, Silva Kos: Kdo je napravil Vidku srajčico (Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica)

Tatjana Lušina in Vesna Košir: Kronično bolan in dolgotrajno hospitaliziran otrok (Center za zdravljenje bolezni otrok)

Boris Zgonc: Pomen bibliobusnega obiskovanja edinega ženskega zapora v Sloveniji (Mestna knjižnica Ljubljana)

Nataša Novaković Bregar, Marinka Kren: Bralci z disleksijo, dobrodošli v Knjižnici Mirana Jarca (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto)

Aleksandra Mavretič: Bralne urice v Domu Tisje (Knjižnica Litija)

Marta Strahinić: Romi, povabljeni v knjižnico (Ljudska knjižnica Metlika)

Aksinja Kermauner: Tipanka v vsako slovensko knjižnico! (Zavod za slepo in slabovidno mladino)