Vpis pravne osebe

Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom pristopne izjave obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva, storitev, prostorov in opreme ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Pavla Golie Trebnje in ostalimi akti knjižnice.

Odgovorna oseba (direktor/ravnatelj) pravne osebe se s podpisom in žigom vpisnega lista za pravne osebe obveže, da bo spoštoval določila pravilnika knjižnice. Za koriščenje uslug knjižnice odgovorna oseba pooblasti do pet svojih zaposlenih, ki lahko uporabljajo storitve knjižnice.

Vsak pooblaščeni prejme izkaznico z nadrejeno pravno osebo in svojim imenom in priimkom, s katero uporablja storitve knjižnice. Pooblaščena oseba je odgovorna za izposojeno gradivo, njegovo vračilo v predpisanem času, podaljševanje rokov izposoje, nastale terjatve na članski izkaznici, ki jih je dolžna tudi poravnati.

S plačilom članarine, ki velja eno leto (12 mesecev) od datuma vpisa,  pravna oseba pridobi pravico do uporabe vseh storitev knjižnice. Višina članarine je objavljena v ceniku, določi pa jo Svet Knjižnice Pavla Golie Trebnje.

 

Članska izkaznica

  • Dobite jo brezplačno ob vpisu in plačilu članarine, z njo dokazujete svoje članstvo.
  • Je neprenosljiva in jo sme uporabljati le njen lastnik.
  • Uporabljate jo lahko v vseh enotah knjižnice.
  • Izposoja gradiva je možna izključno z uporabo članske izkaznice, vračilo in podaljšanje pa je možno tudi brez nje.
  • O izgubi članske izkaznice morate takoj obvestiti knjižnico.

Izdelava izkaznice se plača po veljavnem ceniku, razen v naslednjih primerih:

  • ob prvem vpisu,
  • ob spremembi osebnih podatkov (priimek),
  • v primeru kraje izkaznice (ob predložitvi policijskega zapisnika).