Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije z dogodki in izobraževanji opozarjajo na pomembnost kulturne dediščine.

Namen DEKD je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in naravne dediščine ter predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini in kulturni raznolikosti Evrope.

Od leta 2007 dalje tudi mi sodelujemo v projektu Dnevov evropske kulturne dediščine, ki jih organizira Zavod  za varovanje kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

 

Letošnji  Dnevi evropske kulturne dediščine, katerih tema je Dober tek! potekajo od 25.9. – 9.10. 2021.

V okviru teme Dober tek! želimo skupaj z vami odkrivati recepte za okušanje dediščine, povezane s kmetijstvom, pridelavo, nakupom, prodajo, pripravo ter uživanjem vsakodnevnih in prazničnih jedi, pa naj gre za nepremično, premično ali nesnovno dediščino. Od znanj in spretnosti do šeg in navad; od kulturne krajine do tržnic, kašč, črnih kuhinj in gostiln; od prvih kmetijskih orodij in priprav do kuharskih knjig in pogrinjkov.