Vpis v knjižnico

OTROCI in MLADINA

Uporabniki, mlajši od 18 let, se vpišete v knjižnico s privolitvijo in podpisom staršev oziroma pooblaščenih polnoletnih oseb.

Do dopolnjenega 18. leta ste vsi oproščeni plačila članarine. Članstvo velja v vseh enotah knjižnice.

Član se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri obiskovanju knjižnice in uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Pavla Golie Trebnje.

Lahko  uporabite tudi možnost spletnega vpisa.

 

ODRASLI

Član knjižnice lahko postane vsakdo, ki se strinja s poslovnikom knjižnice, izpolni in podpiše vpisnico. Članstvo velja v vseh enotah knjižnice.

Pri vpisu je zaradi točnosti podatkov potrebno predložiti veljaven osebni dokument s fotografijo in ustrezna uradna potrdila, ki potrjujejo uporabnikov status za znižano članarino oziroma ustrezne podatke o pravni osebi.

Spremembo svojih osebnih podatkov mora član čimprej sporočiti knjižnici.

Lahko  uporabite tudi možnost spletnega vpisa.

Članarina

S plačilom članarine fizična ali pravna oseba pridobi pravico do uporabe vseh storitev knjižnice. Članarina velja eno leto (12 mesecev). Po preteku enega leta lahko član s ponovnim plačilom članarine svoje članstvo obnovi, sicer mu članstvo miruje in ne more uporabljati knjižničnih storitev.

Višina članarine je objavljena v ceniku, določi pa jo Svet Knjižnice Pavla Golie Trebnje.

Članarino je možno v oblik darilnega bona tudi podariti.

Brezposelne osebe in dijaki lahko uveljavljajo pravico do oprostitve plačila članarine, svoj status dokažejo z ustreznim uradnim dokumentom (ko se včlanijo in vsako leto ob podaljšanju članstva), ki ne sme biti starejši od enega meseca.

Članska izkaznica

  • Dobite jo brezplačno ob vpisu in plačilu članarine, z njo dokazujete svoje članstvo.
  • Je neprenosljiva in jo sme uporabljati le njen lastnik.
  • Uporabljate jo lahko v vseh enotah knjižnice.
  • Izposoja gradiva je možna izključno z uporabo članske izkaznice, vračilo in podaljšanje pa je možno tudi brez nje.
  • O izgubi članske izkaznice mora član takoj obvestiti knjižnico.

Izdelava izkaznice se plača po veljavnem ceniku, razen v naslednjih primerih:

  • ob prvem vpisu,
  • ob spremembi osebnih podatkov (priimek),
  • v primeru kraje izkaznice (ob predložitvi policijskega zapisnika).