Postavitev in oznake gradiva

Knjižnično gradivo je  večinoma v prostem pristopu. To pomeni, da imate uporabniki prost dostop do njega in si lahko  sami izbirate gradivo, ki je na police postavljeno po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija). To je najbolj razširjen sistem postavitve gradiva na svetu in v Sloveniji, uporaben še danes, čeprav ga je ameriški bibliotekar Melwin Dewey zasnoval  že davnega leta 1876.

Ena od značilnosti tega sistema je univerzalnost, kar pomeni, da zajema vsa področja človeškega znanja, razdeljen pa je  na 9 osnovnih skupin (označenih od 0 do 9).

0    Splošno o znanosti in kulturi.
1    Filozofija. Psihologija.
2    Verstva.
3    Družbene vede. Sociologija. Politika. Gospodarstvo. Pravo. Vojne vede. Socialno skrbstvo. Vzgoja in izobraževanje. Etnologija.
5    Naravoslovne vede. Matematika. Astronomija. Fizika. Kemija. Biologija.
6    Uporabne vede. Medicina. Kmetijstvo. Tehnika. Gospodinjstvo. Industrija. Obrt. Računalništvo.
7    Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.
8    Jezikoslovje. Književnost.
9    Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina. Biografije.

Glavne skupine se znotraj določene stroke po desetiškem načelu delijo na ožja področja. Npr.:

1           Filozofija.
159. 9  Psihologija.
17         Etika.

Vse gradivo je označeno z nalepko, ki natančno določa njegovo lokacijo:

  • Enota knjižnice – najbolj splošen podatek, ki pove, v kateri enoti knjižnice se gradivo nahaja  (npr. Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Veliki Gaber).
  • Oddelek – podatek, ki znotraj knjižnice natančneje opredeljuje prostor, kjer se gradivo nahaja (npr. M – oddelki, kjer je gradivo za mladino, O – oddelki, kjer je gradivo za odrasle,  AG – arhivsko gradivo … ).
  • UDK oz. vrstilec Univerzalne decimalne klasifikacije pove, v katero strokovno skupino je gradivo, glede na svojo vsebino, uvrščeno (npr. 78 – Glasba).
  • Značnica (običajno priimek avtorja)znotraj oddelka je gradivo zloženo po abecedi značnice, ki je lahko avtorska (priimek in ime prvega avtorja), stvarna (naslov) ali korporativna (ime institucije).
  • Naslov – na nalepki je del naslova gradiva.
  • Črtna koda in inventarna številka – vsaka knjiga imajo svojo inventarno številko.

Barvne tapete na knjigi označujejo UDK postavitev.

S piktogrami so označene zvrsti literarnih del.