Sodelovanje z drugimi zavodi

Svoje poslanstvo opravljamo tudi z intenzivnim sodelovanjem z drugimi institucijami in posamezniki v okolju, v katerem delujemo. Tako sodelujemo predvsem s Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu, z ostalimi knjižnicami pa sodelovanje poteka preko medknjižnične izposoje in strokovnih posvetovanj.

Knjižno zbirko in dejavnosti knjižnice promoviramo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, društvi ter turističnimi ponudniki. Z željo po uspešni promocijisodelujemo pri številnih prireditvah.

Zaradi prostorske stiske v Krajevni knjižnici Šentrupert s prireditvami, ki jih organiziramo v Šentrupertu, gostujemo v prostorih Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

Redno sodelujemo tudi z ostalimi osnovnimi šolami in vrtci našega področja. Za njih izvajamo bibliopedagoške ure, vodene oglede knjižnice in našega gradiva, npr. bibliofilskega izvoda Slave vojvodine Kranjske.

 

BRALNE URICE V DSO

Varovanci Doma starejših občanov Trebnje, ki so še pokretni, se z veseljem udeležujejo bralnih uric. Do leta 2018 jih je vodila prostovoljka Pavlina Hrovat z Mirne, ki je vsakih 14 dni redno prihajala v DSO, pa čeprav na štop. Z varovanci je spletla tople prijateljske vezi. V knjižnici smo ji pripravili ustrezna besedila, ki so jih skupaj prebirali in se o njih pogovarjali. Po izgubi naše Pavline Hrovat njeno poslanstvo nadaljuje prostovoljka Joži Sinur, ki je izrazila željo, da bi delala z ostarelimi. Tako so v letu 2019 spet potekala bralna srečanja vsakih 14 dni. Veseli smo, da so varovanci Joži zelo lepo sprejeli in se srečanj udeležujejo po najboljših močeh.

 

BRALNA ZNAČKA V VDC

V Varstveno-delovnem centru Trebnje izvajamo bralno značko v spomladanskem času. Naša bibliotekarka prinese čim več knjig o določeni temi, o kateri se skupaj pogovarjamo. Nekaj varovancev dobro sodeluje v pogovoru, ostali pa poslušajo. Pogovarjamo se o zdravju, higieni, živalih, tujih deželah, pravljicah, glasbi … Cikel srečanj zaključimo z veselim dogodkom, kamor povabimo harmonikarja, otroke iz vrtca, ki nastopajo s pravljico, vsak udeleženec pa dobi simbolično nagrado in potrdilo o opravljeni bralni znački.

 

URE PRAVLJIC V VEJARJU

Vrsto let že sodelujemo s Centrom za socialno delo Trebnje, izvajamo ure pravljic za romske otroke. Zadnja leta jih naša bibliotekarka obiskuje v dnevnem centru Kher šu beši, kjer vsakih 14 dni poslušajo pravljico in ustvarjajo. Program je enak, kot za ostale otroke na vseh enotah naše knjižnice, romski otroci pa se prav tako potegujejo za nagrade ob zaključku sezone (šteje določeno število obiskov). Spodbujamo jih, da se udeležijo zaključne prireditve. Sodelovanje je v zadovoljstvo in veselje otrokom in bibliotekarki.

 

PREMIČNA ZBIRKA KNJIG V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB PRI MIRNI

Za zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni smo pripravili premično zbirno knjig.  V premični zbirki je trenutno 273 knjig in 31 revij. Knjige so bile sprejete z velikim zanimanjem in navdušenjem, saj je zbirka žanrsko zelo pestra.