Bibliopedagoška dejavnost

Bibliopedagoške ure izvajamo za otroke iz vrtcev in šol z našega območja, po dogovoru pa tudi za otroke izven našega območja. 

Dvakrat letno šolam in vrtcem z našega območja pošljemo ponudbo z izbranimi vsebinami, nato pa se dogovorimo za srečanje na eni od naših enot. Spoznavamo knjige in se pogovarjamo o različnih temah – o pomladi, decembrskem praznovanju, gasilcih,  zdravju, poklicih … Vsako leto je ena ura namenjena spoznavanju knjižnice in njeni ponudbi, pri tem pa vadimo iskanje gradiva s kazalko. V uro vključimo še kakšno igro ali skupno aktivnost (pletenje mreže prijateljstva, igra spomin, risanje jesenskega drevesa ipd.). Srečanje končamo ob  zgodbicah, ki jih pripravi knjižničarka, izberejo pa jih otroci.