Darovi

Knjižnično gradivo lahko daruje posameznik ali institucija. Darovano gradivo vključujemo v svoj knjižnični fond le, če ocenimo, da ustreza merilu aktualnosti in drugim strokovnim merilom ter letnim in dolgoročnim ciljem oblikovanja knjižnične zbirke. To pomeni, da pri sprejemanju darov upoštevamo podobne kriterije za izbor kot pri nakupu.

 

Čeprav nam darovanega gradiva ni potrebno plačati, pomeni dar za nas tudi strošek, zato imamo oblikovano politiko sprejemanja darov:

  • Knjižni dar brez vnaprejšnjega dogovora, sprejmemo, vendar brez vsakih pogojev. To pomeni, da sami odločimo, ali bomo darovano gradivo vključili v svojo zbirko ali ne. Publikacije, ki jih ne uvrstimo v svojo zbirko, lahko podarimo naprej drugim knjižnicam ali drugim javnim zavodom (Dom starejših občanov Trebnje, Varstveno delovni center Trebnje, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni ipd.) oz. posameznikom (obiskovalcem).
  • Darovalec podpiše izjavo, da je seznanjen in se strinja, da z dnem predaje knjig ali drugega gradiva knjižnici, knjižnica odloča o tem, kaj bo z gradivom storila.
  • Tudi o darovih, ki jih prejmemo od institucij po pošti brez vnaprejšnjega dogovora, odločamo in postopamo na način kot pri individualnih darovalcih.

 

V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo veseli vsakršnega daru, saj z njim obogatimo svojo zbirko ali najdemo bralce za knjige, ki jih ne potrebujete več. Predvsem pa bomo veseli, če se boste na nas obrnili v zvezi z gradivom, ki je nastalo na našem področju oz. se dotika osebnosti, ki so delovale v naših krajih.

Hvala, da nam pomagate graditi našo zbirko!