Medknjižnična izposoja

Ne najdete želenega gradiva v naši knjižnici?

Kot član Knjižnice Pavla Golie Trebnje lahko pri nas naročite medknjižnično izposojo iz katerekoli slovenske knjižnice. Lahko si izposodite vse vrste knjižničnega gradiva ali naročite kopije, ki vam jih elektronsko posredujemo.

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, ki se obračunava skladno s sprejetim cenikom.

V okviru opravljanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto tudi našim članom omogoča brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega gradiva in gradiva, ki se uporablja v študijske namene med vsemi knjižnicami iz Dolenjskega območja. Za naše člane je medknjižnična izposoja brezplačna, če gradivo naročimo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnici Brežice, Valvasorjevi knjižnici Krško, Knjižnici Sevnica, Knjižnici Črnomelj, Ljudski knjižnici Metlika, Knjižnici Kočevje ali v Knjižnici Miklova hiša Ribnica.

Kako člani knjižnice posredujete naročilo za medknjižnično izposojo?

  • S pomočjo Moje knjižnice v katalogu COBISS poiščete in izberete želeni naslov. Kliknete na gumb »Medknjižnična izposoja« in se v nadaljevanju prijavite v Mojo knjižnico. Podatki o gradivu in vaši osebni podatki se avtomatsko prenesejo v naročilnico, ki jo dopolnite, potrdite in odpošljete. V polje za vpis opombe navedite našo enoto, kjer boste gradivo prevzeli.
  • Osebno v prostorih naših knjižnic pri izposojevalnem pultu.
  • Kot pisno naročilo, ki ga pošljete na elektronski naslov medknjižnične izposoje info@knjiznica-trebnje.si. Naročilo mora vsebovati vaše kontaktne podatke (zaželen je elektronski naslov ali telefon) in podatke o gradivu, ki ga želite prejeti.  Obrazec (klik)

Ob posredovanju naročila za medknjižnično izposojo se obvežete, da boste:

  • pri uporabi gradiva dosledno spoštovali avtorske in sorodne pravice,
  • poravnali stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo,
  • gradivo vrnili pravočasno in nepoškodovano.

 

Dobavni in izposojevalni rok

Gradivo za pot do naše knjižnice potrebuje  2 do 5 delovnih dni. V izjemnih primerih se dobavni rok podaljša. Izposojevalni rok gradivu in možnost podaljševanja določi knjižnica, ki gradivo posoja. Preklic naročila in prošnje za podaljšanje roka izposoje sporočite nam.

V primeru preklica naročenega gradiva poravnate morebitne nastale stroške.

Zamudnino in odškodnino za poškodovano ali izgubljeno gradivo zaračuna knjižnica, ki gradivo posodi, po svojem veljavnem ceniku.