Javni dokumenti knjižnice

Strateški načrt KPG Trebnje 2019 – 2024

Program dela KPG Trebnje za leto 2024

Pravila varstva in obdelave podatkov v KPG Trebnje

Dokument nabavne politike KPG Trebnje

Letni načrt nakupa gradiva KPG Trebnje 2024

Izjava o dostopnosti spletišča KPG Trebnje

Vsako leto v skladu z Dokumentom o nabavni politiki in Letnim načrtom nakupa gradiva del gradiva kupimo tudi s sredstvi Ministrstva za kulturo. Sredstva pridobimo na podlagi prijave na Neposredni poziv za sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, za posamezno leto.

Seznam gradiva: