Izposojevalni roki

S pravočasnim vračilom ali podaljšanjem izposojenega knjižničnega gradiva se izognete plačilu stroškov zamudnine.

Roki izposoje so določeni v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Pavla Golie Trebnje, in sicer:

  • za knjižno gradivo: 21 dni,
  • za bralnike: 21 dni brez podaljšanja,
  • za serijske publikacije: 7 dni,
  • za CD-je: 21 dni,
  • za CDR-je in DVD-je z razvedrilno vsebino: 21 dni,
  • za CDR-je in DVD-je z izobraževalno vsebino: 21 dni.

Izjeme pri knjižnem gradivu so naslovi, ki so na seznamih za domače branje, bralno značko, maturitetno gradivo in gradivo z največjim številom rezervacij. Temu gradivu lahko knjižnica skrajša rok izposoje.

Gradivo ima status izposojenega gradiva do trenutka, ko se s posegom v članski konto le-ta razbremeni; knjižnica ne prevzame odgovornosti za gradivo, ki je bilo brez nadzora odloženo na izposojevalni pult ali kje drugje v knjižnici.