Zbiranje domoznanskega gradiva

V Knjižnici Pavla Golie Trebnje že nekaj časa zbiramo tiskane publikacije in neknjižno gradivo lokalnega izvora ali pomena. Domoznanska dejavnost pokriva območje občin Trebnje, Mirna, Šentrupert ter Mokronog-Trebelno, obsega pa zbiranje, hranjenje, obdelavo in prezentacijo gradiva, ki se po vsebini ali po izvoru nanaša na to območje.

 

Domoznansko območje Knjižnice Pavla Golie Trebnje

 

Domoznanstvo je del kolektivnega spomina, kolikor več vanj prispevamo, toliko bogatejši je. Zato bi si želeli, da nam vi (posamezniki, društva, ustanove, zavodi, podjetja, šole, domovi in drugi), v kolikor pripravljate in izdajate najrazličnejše brošure, vabila, programe, ipd., te tudi pošljete ali pa nas o njihovem izidu vsaj obvestite.
Če imate stare predmete (knjige, razglednice, plakate, fotografije, zemljevide) ali kakršnokoli drugo gradivo, za katero menite, da je dragoceno, pa zanj nimate prostora, vas prosimo, da nas o njem obvestite. Dogovorili se bomo o pogojih hranjenja v naši domoznanski zbirki in to vnesli v pogodbo. Tako publikacije in drugo gradivo ne bo šlo mimo nas, njihova vsebina pa bosta znana in dostopna tudi širši javnosti.

Domoznansko zbirko sestavlja naslednje gradivo:

  • Knjižno gradivo: dela lokalnih avtorjev ter dela, ki se vsebinsko nanašajo na območje občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno;
  • Periodika: časopisi, ki pišejo o našem področju (Glasilo občanov Občine Trebnje, Dolenjski list, Odsev …);
  • Raziskovalne naloge: sociološke in druge raziskave o občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert ter Mokronog-Trebelno, ki so nastale v raziskovalnih inštitucijah, ter raziskave osnovnošolcev, srednješolcev in študentov. Prosimo vse mentorje (šole, zavodi) ali avtorje, da nam svoje naloge pošljejo ali podarijo, mi jih bomo digitalizirali in vam jih vrnili;
  • Diplomske naloge in disertacije, ki so v vsebinski zvezi s tem območjem, ali izhaja avtor iz tega območja. Ker tovrstnega gradiva še ne posedujemo, vas prosimo, da nam ga pošljete ali podarite, mi ga bomo digitalizirali in vam ga vrnili;
  • Video kasete in drugo neknjižno gradivo (stare razglednice, fotografije, zemljevidi, kronike, zapisi, itd).

Kontaktna oseba:
Patricija Tratar
T 059 375 031
patricija.tratar@knjiznica-trebnje.si