Rastem s knjigo

Na pobudo Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za kulturo ter Javne agencije za knjigo RS vsakoletno izvajamo projekt, namenjen sedmošolcem vseh osnovnih šol, ki organizirano obiščejo najbližjo splošno knjižnico. Glavni cilj projekta je spodbujanje bralne kulture ter predstavitev uporabe knjižnice. Učencem predstavimo zgodovino knjižnice, Pavla Golio, naše enote, ponudbo in storitve naše knjižnice ter sistem COBISS+. V sklopu projekta nas obiščejo učenci iz OŠ Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog in Veliki Gaber, ki se izmenjavajo na 4 različnih predstavitvah: predstavitev knjižnice, sistema COBISS+, domoznanstva in Rastoče knjige ter priporočilnega branja.

Ob koncu vsak učenec dobi knjigo, ki jo prispeva Javna agencija za knjigo RS, in promocijsko gradivo naše knjižnice.