Mesečna uganka

 

Mesečna uganka se rešuje do konca tekočega meseca. Po izteku meseca sledi žrebanje nagrajencev.

Imena nagrajencev so objavljena v vseh enotah Knjižnice Pavla Golie Trebnje in tukaj

Nagrajenec nagrado dvigne v tisti knjižnici, v kateri je uganko rešil, nagrajenec spletne uganke nagrado prevzame v knjižnici Trebnje.