Mesečna uganka

Mesečna uganka september (1)


     

    Mesečna uganka se rešuje do konca tekočega meseca. Po izteku meseca sledi žrebanje nagrajencev.

    Imena nagrajencev so objavljena v vseh enotah Knjižnice Pavla Golie Trebnje in tukaj

    Nagrajenec nagrado dvigne v tisti knjižnici, v kateri je uganko rešil.