Vesolje bralnih zakladov

Poletna bralna značka za mladostnike poteka v času poletnih počitnic, od začetka junija do konca avgusta.

Kdo lahko sodeluje?
Člani knjižnice, stari 8 do 15 let, v osrednji knjižnici Trebnje, krajevnih knjižnicah Mirna, Šentrupert, Mokronog in v Velikem Gabru.

Kakšna so pravila?

Iz omare VESOLJE BRALNIH ZAKLADOV, kjer so knjige označene s posebnim piktogramom preberi vsaj 3 knjige. Za vsako knjigo si izberi eno vprašanje in nanj odgovori.

Težavnost in tematiko knjig prilagodi svoji starosti.

 

Izpolnjen kartonček oddaj v knjižnici do 6. septembra 2024.

Vsi bralci, ki boste uspešno opravili bralno značko boste prejeli zasluženo priznanje in nagrado. Ob zaključku počitnic pa vas bomo povabili na dogodek, kjer boste nagrado prevzeli.

Se vidimo v knjižnici.