Pavel Golia

 

 

Ob rojstvu Pavla Golie leta 1887 je kazalo, da bo njegovo življenje zelo srečno, saj se je rodil v družini trebanjskega okrožnega sodnika Ludvika Golie, to je v razmeroma bogatem in intelektualno nadpovprečnem družinskem okolju.

Toda Pavel je moral kmalu nastopiti  težavno življenjsko pot, ki ga je vodila preko nižje gimnazije v Novem mestu in kadetske šole v Karlovcu do oficirskega čina avstroogrske vojske v Trstu in Ljubljani. Leta 1914 je odšel na fronto, prestopil na rusko stran in se predal vseslovanskim sanjam. Zaradi razočaranja nad velikosrbskimi nameni je leta 1917 prestopil v rusko armado.
Med zimo 1918—19 se je vračal Pavel Golia čez Kijev, Odeso, Carigrad, Solun in Dubrovnik domov.
V Ljubljano je prispel 17. jan.1919 ter se  povsem posvetil književnosti in gledališču. Literarni opus Pavla Golie je zelo raznovrsten: poezija, dramatika, prevodi, dramatizacija in publicistika.
Opravljal je razne gledališke funkcije, med katerimi je bilo najpomembnejše ravnateljevanje v ljubljanski Drami od leta 1922 do upokojitve leta 1946, z dvoletno prekinitvijo med okupacijo, ko ga je šef okupacijske uprave v Ljubljani razrešil ravnateljske službe. Umrl je 15. avgusta 1959 v Ljubljani kot svobodni književnik.

Več o njegovem življenju si lahko preberete v naši digitalni zbirki na portalu Kamra: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pavel-golia-v-vrtincu-prve-svetovne-vojne.html