TREMS podarja brezplačno vpisnino

TREMS (Trebanjski mladinski svet) omogoča brezplačen vpis v našo knjižnico vsem mladim od 18. do 29. leta iz občine Trebnje.

Član knjižnice se strinja s poslovnikom knjižnice ter izpolni in podpiše vpisnico. Članstvo velja v vseh enotah knjižnice.

Pri vpisu je zaradi točnosti podatkov potrebno predložiti veljaven osebni dokument s fotografijo.

Pohitite, kajti število podarjenih vpisov je omejeno!