STAR

Namen projekta STAR, ki ga sofinancira program Evropa za državljane Evropske unije, je zgraditi mrežo evropskih mest za spodbujanje moči ulične umetnosti kot orodja za povečanje udeležbe državljanov, za povezovanje ljudi različnih kultur, za obnovo/oživitev manj razvitih ali zapuščenih območij ter zmanjševanje socialne izključenosti.

Do konca projekta želimo na participativen način, v sodelovanju z lokalno skupnostjo, v Trebnje umestiti stensko ali talno poslikavo oziroma grafit. V oblikovanje poslikave/grafita bomo vključili tako lokalne prebivalce kot tudi šole. Če bo izbrana lokacija primerna, bomo z izbranim umetnikom izdelati talne družabne igre (na primer Ristanc, Kače in lestve, …), v nasprotnem primeru pa stensko poslikavo/grafit, ki bo ustrezal/a okolju, v katerega bo umeščen.

Trenutno smo v fazi izbora prave lokacije, zato se obračamo na vas!
Prosimo vas, da izpolnite spodnji vprašalnik, s katerim bomo pridobili vaše mnenje o ulični umetnosti in mnenje o tem, kje v Trebnjem bi si želeli videti stensko/talno poslikavo oziroma grafit.

Izpolnite obrazec.