Enota Šentrupert

OSNOVNI PODATKI

Šentrupert 57, 8232 Šentrupert

  • T 07 30 40 475
  • sentrupert@kpgt.si
  • Velikost: 108 m2
  • Število enot gradiva: 18.196 (knjižno in neknjižno gradivo)
  • Delovni čas: ponedeljek 8.00 – 16.00 in sreda 11.00 – 19.00
 
KNJIŽNICA DANES

Krajevna knjižnica Šentrupert domuje v sedanjih prostorih od 7. 12. 2011. Prostori so nekdaj pripadali staremu vrtcu, z njimi trenutno upravlja OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

Prostora za uporabnike se nahajata v dveh majhnih nekdanjih igralnicah vrtca, starejše gradivo skladiščimo še v dveh manjših prostorih. Skupna bruto površina prostorov knjižnice (s hodniki) znaša 108,6 m2, prostori za uporabnike in gradivo obsegajo 93,81 m2. Prostori so že premajhni, police so prepolne knjižnega in neknjižnega gradiva, veliko knjižnega gradiva shranimo v skladišče, ker nimamo dovolj praznih polic in prostora zanje. Tudi za večje prireditve ni prostora, v prostorih knjižnice običajno izvajamo le ure pravljic, bibliopedagoške ure in manjše prireditve.  Zaradi stare električne napeljave prihaja do pogostejših izpadov elektrike ob električnih obremenitvah na omrežju, težave so tudi z starimi ogrevalnimi instalacijami.

 
ZGODOVINA

Leta 1910 je skupina somišljenikov pod idejnim vodstvom Ivana Štrajharja, šentrupertskega župnika, ustanovila prvo knjižnico v Šentrupertu.

Vaški mogotci so kupili Pavlinovo hišo in v njej uredili kulturni dom in knjižnico. Po nekaj letih se je knjižnica preselila v prostore hranilnice (danes je to prazna stavba bivše trgovine na trgu).

Ob začetku vojne, leta 1941, sta Mihaela Hvala in Rozika Uhan vse gradivo in knjižnično dokumentacijo shranili v zaboje, ki so jih predali v varstvo zaupanja vrednim šentrupertskim družinam. Po vojni so knjige, ki so jih rešili pred uničenjem, dobile nov prostor v Lukekovi hiši v Šentrupertu. Kasneje se knjižnica preseli v občinske prostore. Leta 1957 knjižnična zbirka premore borih 280 knjig. Izbira je bila majhna. Od revij je v knjižnico redno prihajala le Socialistična misel. Šolski knjižničar Jože Zupan je poskrbel za dotok novih knjig, ki jih je nabavil z denarjem krajevne skupnosti. A za knjižnico ni bilo pravega posluha. Še večkrat se je morala seliti in prostori so bili skoraj neprimerni. Nazadnje je krajevna knjižnica pristala na 16 m2 prostora v starem kulturnem domu.

Leta 1978 je Knjižnica Šentrupert postala del matične knjižnice v Trebnjem, ki je skrbela za letni dotok gradiva (od 50 do 150 knjig). Po dolgih letih stiske v povsem neprimernih prostorih je leta 2000 knjižnica končno doživela selitev v obnovljene in predvsem primernejše prostore. Odprta je bila dvakrat na teden.

Prostori so bili svetli, izposoja avtomatizirana, uporabnikom so bili na voljo računalniki. Knjižnični fond je naraščal v skladu z nabavno politiko matične knjižnice. Velika pomanjkljivost je bil neprimeren dostop do knjižnice, saj so se morali uporabniki povzpeti po strmih lesenih stopnicah. Občina Šentrupert je s pričetkom delovanja v letu 2007 potrebovala nove prostore, zato se je knjižnica morala odmakniti. Konec leta je v uporabo dobila Jakijevo hišo v središču Šentruperta.

Leta 2011 se je Krajevna knjižnica Šentrupert znova preselila. Tokrat v prostore nekdanjega vrtca ob Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, kjer je knjižnica še danes.

 V knjižnici danes potekajo različne dejavnosti za najmlajše, prireditve za odrasle pa zaradi prostorske stiske izvajamo na drugih lokacijah v Šentrupertu.