Enota Mokronog

OSNOVNI PODATKI

Pod gradom 2, 8230 Mokronog

  • T 07 34 99 683
  • mokronog@kpgt.si
  • Velikost: 147 m2
  • Število enot gradiva: 19.015 (knjižno in neknjižno)
  • Delovni čas: ponedeljek 8.00 – 16.00 in četrtek 11.00 – 19.00
 

KNJIŽNICA DANES

Leta 2008 je Krajevna knjižnica Mokronog pridobila nove prostore v pritličju občinske stavbe, ki so s skoraj 150 m² v primerjavi s prejšnjimi 29 m² pravo razkošje. Ob otvoritvi knjižnice smo bili navdušeni nad dejstvom, da smo se z zdajšnjimi prostori vendarle približali določilom veljavne zakonodaje s področja knjižnične dejavnosti, ki za potrebe več kot 3.000 prebivalcev Občine Mokronog – Trebelno predvideva skoraj 370 m² prostora, namenjenega uporabnikom (glede na Standard za splošne knjižnice upravljamo le s 40 % potrebnega prostora). V dobrih 12 letih smo z gradivom napolnili vse police in jih pred leti že tudi dokupili. Prostora počasi zmanjkuje, tako za dodatne police kot tudi za knjige. Upamo, da občinski odločevalci že načrtujejo nove knjižnične prostore, saj širjenje obstoječih verjetno ni možno. Občani si to zagotovo zaslužijo, kar dokazujejo tudi podatki v letnem poročilu. Dejstvo je tudi, da je dostop do obširnejše knjižnične zbirke Osrednje knjižnice Trebnje za prebivalce Občine Mokronog – Trebelno zaradi oddaljenosti otežen in je zato kakovostna in dovolj obsežna knjižnična zbirka pogoj za dobro informacijsko pismenost občanov. 

Knjižnica je prostor, kjer se ljudje družijo, spoznavajo, učijo – živijo svoj prosti čas. Prvi je dom, drugi sta služba ali šola, tretji je lahko knjižnica. Zato naj le-ta nudi udobje, prijaznost, ugodne pogoje za neformalno učenje, sprostitev in druge dejavnosti. Naj bo Krajevna knjižnica Mokronog prav taka.

 

ZGODOVINA

Spomin tukajšnjih prebivalcev na knjižnico v Mokronogu sega v čas pred drugo svetovno vojno. Takrat je bila v Mokronogu velika knjižnica, ki je bila v lasti mokronoškega sokolskega društva in se je nahajala pod mokronoškim gradom. Knjižnica je bila odprta vsako soboto, uporabniki so morali vsake toliko knjižnici plačati določen denarni prispevek. Pred vojno je imela knjižnica veliko število knjig, ki so bile za bralce neprecenljive vrednosti. Med okupacijo so  nemški vojaki vse knjige zmetali na dvorišče pred knjižnico in jih zažgali. Rešiti jim je uspelo le nekaj knjig. Tako do konca vojne knjižnice v Mokronogu ni bilo. Po osvoboditvi je izposoja knjig v Mokronogu znova zaživela.

Po vojni so prihajale vedno nove knjige iz drugih knjižnic in zbirka se je vztrajno povečevala, kljub temu da denarja za nabavo novih knjig ni bilo. Število bralcev se je iz leta v leto povečevalo in starejšim bralcem so se pridružile še mlajše generacije. Ker je bil sokolski dom v zelo slabem stanju, so ga kmalu po vojni podrli. Knjižnica se je nato preselila v zadružni dom.

Ob slovenskem kulturnem prazniku leta 1977 so v Mokronogu odprli preurejeno knjižnico. Za svojo dejavnost je imela na voljo prostor nekdanjega kluba v prosvetnem domu. Knjige so bile pregledno razvrščene v novih omarah, bralci so imeli do njih prost dostop. V prenovljene prostore so spravili približno 2.000 knjig, kolikor jih je imelo Prosvetno društvo Emil Adamič, ter še 300 povsem novih. Nova knjižnica je bila plod dveletnih prizadevanj trebanjske matične knjižnice. S skrbnim gospodarjenjem so nizali knjigo na knjigo.

Leta 1987 je knjižnica delovala na majhnem, zasilnem prostoru, kasneje so pridobili prostor takratne Krajevne skupnosti in na novo uredili knjižnične prostore v prvem nadstropju današnje občinske stavbe. Za tako majhen kraj je bila knjižna zbirka dokaj obsežna. Takrat je bila Krajevna knjižnica Mokronog že enota matične knjižnice Trebnje. Dvakrat na leto je knjižnica v Mokronogu dobila novo pošiljko knjig iz matične knjižnice Trebnje. Že takrat je bila praksa, da so si knjige na željo uporabnikov sposodili v matični enoti Trebnje, če želenega gradiva v Mokronogu ni bilo na razpolago. Vpisnino in stroške zamudnine je določala matična knjižnica v Trebnjem.

Danes je Krajevna knjižnica v Mokronogu sodobno urejena v pritličju občinske stavbe. Na omenjeno lokacijo se je preselila septembra 2008. Pred tem je delovala nadstropje višje v isti stavbi na borih 29 m2. V novih knjižničnih prostorih se danes dogajajo različne prireditve za odrasle, svoj kotiček pa imajo tudi najmlajši, ki se srečujejo na pravljičnih uricah in ustvarjalnih delavnicah.