Enota Mirna

OSNOVNI PODATKI

Glavna cesta 14, 8233 Mirna

  • T 07 30 47 886
  • mirna@kpgt.si
  • Velikost: 156 m2
  • Število enot gradiva: 19.764 (knjižno in neknjižno gradivo)
  • Delovni čas: torek 11.00 – 19.00 in četrtek 8.00 – 16.00
 
KNJIŽNICA DANES
Mirnska knjižnica danes velja za osrednji kulturni prostor s prireditvami za odrasle, z urami pravljic za otroke, počitniškimi delavnicami, obiski vrtcev in šol ter različnimi drugimi projekti na Mirni. Povezujemo se lokalno – sodelujemo z osnovno šolo, z vrtcem, z OŠPP, v preteklosti pa smo dobro sodelovali tudi z društvom upokojencev in drugimi društvi. Javljamo se na razpise Občine Mirna in ob sofinanciranju pripravljamo projekte za otroke in odrasle. V 14 letih je knjižnica postala premajhna, tako za število obiskovalcev prireditev, kot za gradivo. Prostor pridobivamo z dodatnimi policami, kjer je to možno, ter s prestavljanjem  gradiva. Počasi smo že izčrpali vse možnosti za izboljšanje prostorske stiske. Kljub temu se trudimo, da je uporabnikom na voljo čim več aktualnega gradiva, ki ga po potrebi prinesemo tudi z drugih enot.
 

ZGODOVINA

Ljudska knjižnica Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič je bila na Mirni ustanovljena že leta 1946. Štela je 200 zvezkov, urejenih po abecedi avtorjev. O tem, kaj se je dogajalo do leta 1978, podatke težko zasledimo. Tega leta je z zbiranjem knjig po mirnskih hišah začela Mladinska organizacija. Svoj prostor je tako nabrana zbirka našla v zgornjem nadstropju v današnji občinski stavbi. Gradivo so bralcem posojali brez evidence. Leta 1987 je knjižnica svoje prostore dobila v TVD Partizan. Približno dvakrat na leto je dobila pošiljko knjig iz trebanjske knjižnice. Knjižnico so obiskovali večinoma otroci, ki so si najpogosteje izposojali slikanice. Pogoji v TVD Partizan so bili zelo slabi. Do knjižnice so vodile stopnice, kar je oteževalo dostop predvsem starejšim.

Leta 2006 se je mirnska knjižnica preselila v nove prostore na Glavni cesti 14. Od takrat se je obisk zelo povečal, saj je knjižnica lažje dostopna, pa tudi sam prostor je prijetnejši. Evidenco izposoje na kartončkih je zamenjala avtomatizirana, računalniška izposoja, hkrati pa so tudi uporabniki dobili možnost dostopa do spleta. Z večjim številom obiskovalcev se je večala potreba po daljši odprtosti. Tako se je odprtost knjižnice povečala najprej na 9 ur tedensko, danes pa je odprta 15 ur tedensko. Mirnska knjižnica hrani tudi dve pomembni zbirki. Knjižna zbirka Mare Rupene obsega knjižno gradivo, ki ga je Krajevni knjižnici Mirna po smrti gospe Rupene podaril njen mož Bogdan Osolnik. Domoznansko zbirko video posnetkov Janeza Janežiča pa sestavljajo krajši dokumentarni posnetki družbenih, kulturnih in folklornih dogodkov na Mirni in v njeni okolici. V prostorih knjižnice imamo tudi stalno razstavo Šivalni stroji z Mirne, ki obuja spomine na Tovarno šivalnih strojev Mirna.