Pogovorni večer z dr. Matjažem Lunačkom

V sredo, 21. 2.  2024 ob 18.00 vas vabimo v večnamensko dvorano Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert na literarni večer z dr. Matjažem Lunačkom.

Matjaž Lunaček je študiral medicino in primerjalno književ­nost. Je specialist psihiatrije, svojo poklicno pot pa je posvetil psihoterapiji. Psihoanalitično se je izobraževal v okviru italijan­skega psihoanalitičnega združenja v Trstu, Benetkah in Rimu. Ukvarja se z aplikacijo psihoanalize na literaturo in pedagogi­ko. Dvanajst let je posvetil razvoju koncepta »vrtca, vodenega po psihoanalitičnih načelih«. Piše strokovne članke s področja psihoanalize.

Avtorju uspeva s svojim širokim poznavanjem svetovne umetnosti, filozofije in znanosti (s poudarkom na psiho­analizi) povezovati razmišljanja o sodobnem človeku ter njegovih stiskah in iskanjih smisla bivanja z aktualnimi vprašanji, ki pritiskajo na Slovence v času globoke moral­ne, etične, gospodarske in socialne ter politične krize, ko se marsikomu zdi, da je edina pot, ki je pred nami, le pot v propad.

Dr. Matjaž Lunaček je s Šentrupertom tesno povezan. Z gostom se bo pogovarjala Patricija Tratar.

Vabljeni.