Kreativni pri ponovni uporabi

26. 9. 2022 ob 17:00 vabljeni v Knjižnico Pavla Golie Trebnje, kjer boste prisluhnili predavanju Mojce Košmrlj in izdelovali eko družabne igre ter izdelke iz koruznega ličja:
– ob 17.30 predavanje Mojce Košmrlj, iz vrtca Miškolin v Ljubljani. Mojca je avtorice knjig z eko vsebino, njeno predavanje bo zajemalo razlago sveta potrošništva, razgradnje odpadkov, kaj lahko sami storimo za bolj čisto okolje, opis eksperimentov, izdelavo papirja ter ponovno uporabo odpadkov. Sledila bo delavnica izdelovanja eko družabnih iger. 
 
– ob 18.30 delavnica Marte Lužar – Izdelovanje izdelkov iz koruznega ličja.

Delavnici potekata v okviru 32. dnevov Evropske kulturne dediščine in 10. tedna kulturne dediščine (24. 9. do 8. 10. 2022), ki jih vsako leto organizira Zavod za varovanje kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

V letu 2022 je skupna tema držav, ki sodelujejo pri Dnevih evropske kulturne dediščine – Trajnostna dediščina. Evropskemu geslu smo dodali še drug pomen, saj menimo, da lahko z našimi trajnostnimi dejanji pripomoremo k temu, da bo dediščina vz-trajala tudi v prihodnosti. Dediščina je vedno bila in je trajnostna. Izhaja iz človeka, družine, prenašanja tradicij in znanj, z uporabo virov iz lokalnega okolja. Zato nam je lahko navdih na mnogih področjih našega življenja v sedanjosti in s tem lahko postane osnova za našo trajnostno prihodnost.