Gingo v deželi besed

Strokovno predavanje z delavnico Gingo v deželi besed v petek, 5. 11. 2021 ob 17h v knjižnici Trebnje.

Razvoj govorno jezikovne komunikacije otrok s primeri aktivnosti za spodbujanje govora in jezika s pomočjo slikovnih kartic in lutke Gingo. Predavanje bosta vodili Petra Kavšek Vrhovec, mag. prof. logoped-surdopedagog in Meta Dolinar, prof. spec. in reh. pedagog – logoped, avtorici knjige Gingo v deželi besed. Imata večletne izkušnje pri delu z otroki, ki se spopadajo s težavami ali motnjami na področju govora, jezika in komunikacije, drugimi pridruženimi stanji (govorno-jezikovne motnje, nevrološka obolenja, avtizem, genetski sindromi, motnje pozornosti in aktivnosti, idr.).

Predavanje je namenjeno otrokom in njihovim staršem.

Covid 19 Red Rubber Ink Stamp Digital Art by Bigalbaloo Stock Za udeležbo na javni kulturni prireditvi oziroma za vstop v prostor ali na javno površino, kjer se prireditev izvaja, morajo osebe starejše od 15 let izpolnjevati PCT pogoj.

Vabljeni v knjižnico Trebnje.