Arheološka podoba občine Mokronog – Trebelno


V četrtek, 8. 6. 2022, ob 19.00 vas vabimo v Krajevno knjižnico Mokronog, kjer bo arheologinja Helena Fornazarič predstavila slike in replike predmetov iz izkopavanj na področju občine Mokronog – Trebelno.

Na omenjenem območju so arheološka najdišča številna, še bolj številni pa so ostanki predmetov, ki so jih arheologi izkopali.

Skupek najdišč na Gorenjem Mokronogu (Sv. Peter, Vrajski breg, Grad) predstavlja zgodovinski zapis, ki na Slovenskem nima para. Njegova pripoved teče o dveh slabo poznanih dobah, ki pa sta zelo pomembni za poznavanje slovenske zgodovine: o prehodu iz vlaške pozne antike v slovanski zgodnji srednji vek ter o nastanku mogočnega fevdalnega gradu. Tudi poganski Slovani so pustili svoje sledove. Slutimo jih lahko v skupku treh svetih imen. Podobne poznamo tu in tam iz slovanskega sveta. Na Dolenjskem so tu prvič dokazana. Gre za ledinsko ime Ragac (Rogatec), Sveti Vrh z Marijino cerkvijo, (Gorenji) Mokronog s Sv. Petrom. Gre za kraje kjer so častili bogove neba, zemlje ter ognja in vode. (Vir: spletna stran Občine Mokronog – Trebelno)

Vabljeni, da spoznate zgodovino našega kraja.