Mladina 1

Ko gradiva ne morete vrniti v za to določenem roku, ga lahko podaljšate.

Izposojeno gradivo lahko podaljšate:
– osebno v knjižnici
– preko “Moje knjižnice” na COBISS-u
– po telefonu: 07/ 34 82 111 (v obratovalnem času knjižnice)

Avdio-vizualnega gradiva (CD-jev in DVD-jev) ne podaljšujemo. Knjige in serijske publikacije lahko podaljšate največ dvakrat za 14 dni, če gradivo ni na seznamu za domače branje ali pa rezervirano.

Izposojeno gradivo lahko rezervirate osebno v knjižnici, po telefonu ali preko Moje knjižnice. Člani, ki so rezervirali gradivo, so lahko o prispelem gradivu obveščeni po telefonu ali elektronski pošti. Rezervirano gradivo čaka na člana 3 dni, če ga ne morete prevzeti, nas prosimo o tem obvestite.