Odrasli

Član knjižnice lahko postane vsakdo, ki se strinja s poslovnikom knjižnice, izpolni in podpiše pristopnico.

Pri vpisu je zaradi točnosti podatkov potrebno predložiti veljaven osebni dokument s fotografijo in ustrezna uradna potrdila, ki potrjujejo uporabnikov status za znižano članarino oziroma ustrezne podatke o pravni osebi.

Spremembo svojih osebnih podatkov mora član čimprej sporočiti knjižnici.

 

Članarina

Se plača ob vpisu in velja eno leto. Po preteku enega leta lahko član s plačilom zneska, določenega v ceniku, svoje članstvo obnovi, sicer mu članstvo miruje in ne more uporabljati knjižničnih storitev.

Za brezposelne osebe in dijake je članarina brezplačna ob predložitvi ustreznih dokazil

 

Članska izkaznica

  • Dobite jo brezplačno ob vpisu in plačilu članarine in z njo dokazujem svoje članstvo.
  • Je neprenosljiva.
  • Uporabljam jo lahko v vseh enotah knjižnice.
  • O izgubljeni ali ukradeni izkaznici  takoj obvestite knjižnico na telefonsko številko 07 34 82 111.

Pri izbiri in iskanju gradiva lahko uporabite katalog COBISS+,  z veseljem pa vam bomo pri obojem pomagali in svetovali knjižničarji.

Lahko  uporabite tudi možnost spletnega vpisa.