Zbiranje domoznanskega gradiva

V Knjižnici Pavla Golie Trebnje že nekaj časa zbiramo tiskane publikacije in neknjižno gradivo lokalnega izvora ali pomena. Domoznanska dejavnost pokriva območje občin Trebnje, Mirna, Šentrupert ter Mokronog-Trebelno, obsega pa zbiranje, hranjenje, obdelavo in prezentacijo gradiva, ki se po vsebini ali po izvoru nanaša na to območje.

zemljevid

Domoznanstvo je del kolektivnega spomina, kolikor več vanj prispevamo, toliko bogatejši je. Zato bi si želeli, da nam vi (posamezniki, društva, ustanove, zavodi, podjetja, šole, domovi in drugi), v kolikor pripravljate in izdajate najrazličnejše brošure, vabila, programe, ipd., te tudi pošljete ali pa nas o njih izidu vsaj obvestite.
V kolikor posedujete stare predmete (knjige, razglednice, plakate, fotografije, zemljevide) ali kakršnokoli drugo gradivo, za katero menite, da je dragoceno, pa zanj nimate prostora, vas prosimo, da nas o njem obvestite. Dogovorili se bomo o pogojih hranjenja v naši domoznanski zbirki in to vnesli v pogodbo. Tako publikacije in drugo gradivo ne bo šlo mimo nas, njihova vsebina pa bosta znana in dostopna tudi širši javnosti.

Domoznansko zbirko bo sestavljalo, naslednje gradivo:

  • Knjižno gradivo: dela lokalnih avtorjev ter dela, ki se vsebinsko nanašajo na območje občin Trebnje, Mirna, Šentrupert ter Mokronog-Trebelno;
  • Periodika: časopisi, ki pišejo o našem področju (Glasilo občanov, Dolenski list, Cajtng, Dobro jutro, ...);
  • Raziskovalne naloge: sociološke in druge raziskave o občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert ter Mokronog-Trebelno, ki so nastale v raziskovalnih inštitucijah, ter raziskave osnovnošolcev, srednješolcev in študentov. Ob tej priložnosti apeliramo na vse mentorje (šole, zavodi) ali avtorje, da nam svoje naloge pošljejo ali podarijo, mi jih bomo preslikali in vam jih vrnili;
  • Diplomske naloge in disertacije, ki so v vsebinski zvezi s tem območjem, ali izhaja avtor iz tega območja. Ker tovrstnega gradiva še ne posedujemo, vas prosimo, da nam ga pošljete ali podarite, mi ga bomo preslikali in vam ga vrnili;
  • Video kasete in drugo neknjižno gradivo (stare razglednice, fotografije, zemljevidi, kronike, zapisi, itd).

Zgibanka

Kontaktna oseba:
Patricija Tratar
Tel.: (07) 348-21-10
E-mail: patricija.tratar@kpgt.si

Objava javnega razpisa za imenovanje direktorja KPGT

Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje
objavlja javni razpis za imenovanje
DIREKTORJA/DIREKTORICE
KNJIŽNICE PAVLA GOLIE TREBNJE

besedilo razpisa v Adobe PDFpdf

 

 

 

 

Izposoja e-knjig: Biblos

BIBLOS inkBOOK Prime lifestyle 04b

Kako deluje?

Promocijski video (YouTube)

Na spletnem portalu BIBLOS so prek dostopa na daljavo na voljo elektronske knjige, tako leposlovje, kot priročniki in otroška literatura, ki jih lahko prebirate na vaših napravah: bralnikih z e-črnilom, tablicah, pametnih telefonih, računalnikih ...

Prijava na e-obvestila

Soglasje za prejemanje e-obvestil (več...)

PRIJAVA NA E-OBVESTILA  (ODJAVA)

meil2

 

 

 

 

×

Member Login

×